Stockholm international Academy - en skola som ger dokumenterade kunskapsresultat

(ref: Skolverket SALSA undersökning 2017)

Mubarak Utbildning AB driver sedan 2012 interkulturella grundskolor i Hägersten och Häggvik, Sollentuna (2016) med ca 200 respektive 240 elever.

Hos oss blir alla elever F- 9 sedda och får möjlighet att utveckla sig kunskapsmässigt, socialt och mänskligt efter sina egna förutsättningar.

Vi satsar extra på att ge våra elever goda kunskaper i svenska då vi ser det som en nyckel till en framgångsrik utbildning och en viktig förutsättning för vidare studier och ett bra jobb i framtiden!

Våra lokaler är välutrustade med moderna specialsalar och väl förberedda för ökande digitalisering genom stabila IT nätverk.

Kunskap ger möjligheter

På Stockholm International Academy står elevernas kunskapsnivå i centrum. Goda kunskaper från grundskolan skapar förutsättning för att kunna söka vidare till högre utbildning, att bli behörig för gymnasiet och yttersta att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Alla skolämnen är viktiga och vårt mål är att alla elever skall ha minst godkänt i alla ämnen när de går ut klass 9 och vara väl förberedda för gymnasiet och annan vidareutbildning.

Goda språkkunskaper är dock en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen och att sedan kunna utvecklas vidare. Vi satsar därför extra resurser på att alla elever verkligen skall utveckla sina kunskaper i svenska och engelska tidigt och skapar därigenom en stabil plattform för elevens utveckling också i övriga ämnen.

På samma sätt satsar vi extra på matematik. Vikten av kunskap i matematik kan inte nog poängteras. Vi satsar extra redan i de lägre klasserna för att skapa en solid baskunskap som sedan utvecklas vidare i de högre klasserna.

Stockholm International Academy – Häggvik

Stockholm International Academy Häggvik, Sollentuna öppnades 2016 med klasserna F-9 och erbjuder liksom SIA Hägersten en engagerad lärarkår.

Vi arbetar ständigt för att eleverna som går på vår skola ska nå så långt som möjligt både kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling.

Stockholm International Academy – Hägersten

Mubarak Utbildning driver sedan 2012 friskolan Stockholm International Academy i Hägersten som ligger i parkliknande omgivningar i södra Stockholm med närhet till allmänna kommunikationer. Skolan har 200 elever i klasserna F-9 och utmärks av småskalighet med en engagerad lärarkår och ett nära samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.

<br />
<b>Notice</b>:  Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>366</b><br />
Array <br />
<b>Notice</b>:  Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>368</b><br />
Array
Copyright © 2021 Mubarak Utbildning AB