Mubarak grundskolor

Vid våra grundskolor ”Stockholm International Academy” (SIA) i Hägersten, Stockholm och Häggvik, Sollentuna, får eleverna en gedigen kunskapsbas med profilämnen som svenska, engelska och matematik. Kunskap underlättar för integration, vidare studier och ett bra jobb i framtiden.

Kunskap ger möjligheter!

ANSÖK NU

Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Eleverna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp. De får både lära sig att göra sin röst hörd, men också att lyssna på och respektera andra.

Stockholm International Academy (SIA)

Internationell miljö med eleven i centrum

Hos oss blir alla elever F- 9 sedda och får möjlighet att utveckla sig kunskapsmässigt, socialt och mänskligt efter sina egna förutsättningar med hjälp av våra skickliga pedagoger. Vi ser elevernas mångkulturella bakgrund som en källa för inspiration och kunskap men också som en manifestation av allas lika värde.

Kunskap i fokus

Självklart står elevernas kunskapsnivå i centrum. Goda kunskaper från grundskolan skapar möjligheter för att kunna söka vidare till högre utbildning, att bli behörig för gymnasiet och yttersta att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vår ambition är självklart att alla elever skall ha minst godkänt i samtliga ämnen när de lämnar årskurs 9.

Svenska och engelska

Goda språkkunskaper är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen och att sedan kunna utvecklas vidare. Vi satsar därför extra resurser på att alla elever verkligen skall utveckla sina kunskaper i svenska och engelska tidigt och skapar därigenom en stabil plattform för elevens utveckling också i övriga ämnen.

Matematik

På samma sätt satsar vi extra på matematik. Vikten av kunskap i matematik kan inte nog poängteras. Vi satsar extra redan i de lägre klasserna för att skapa en solid baskunskap som sedan utvecklas vidare i de högre klasserna.

Stöd och stimulans

Vi ser alla barn som enskilda individer med individuella styrkor och förmågor men också med individuella behov. Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla elever. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt. Stockholm International Academy har en väl utbyggd elevhälsa med specialresurser som kan sättas in allt efter behov. På samma sätt som ett barn kan behöva stöd så finns det andra som behöver en extra utmaning och stimulans genom att få extrauppgifter eller kanske ett projekt utöver det som läroplanen anger.

Välkommen till Stockholm International Academy!

SIA - Hägersten

Stockholm International Academy i Hägersten öppnades 2012 och ligger i parkliknande omgivningar i södra Stockholm med närhet till natur och allmänna kommunikationer. Skolan har ca. 200 elever i klasserna F-9 och utmärks av småskalighet med en engagerad lärarkår och ett nära samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.

Läs om skolan

SIA - Häggvik

Stockholm International Academy i Häggvik, Sollentuna öppnades 2016 i bilfritt område nära till pendeltåg och buss. Skolan är nyrenoverad med fräscha lokaler bl.a. egen idrottshall och har ca 300 elever Våra speciallokaler för t.ex. slöjd, hemkunskap och NO är alla nyutrustade och stimulerar till kunskap och kreativitet. En stor skolgård skapar möjligheter för lek och sport under rasterna.

Läs om skolan
Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Utbildning AB