För vårdnadshavare

Mubarak Utbildning AB hjälper alla oavsett ålder, etnisk bakgrund och skolunderbyggnad till en bättre framtid. Vårt arbetssätt utmärks av respekt för varje individ och en övertygelse om att varje person har kvaliteter och förmågor som kan utvecklas med rätt hjälp.

Köregler

Elevhälsan vid Stockholm International Academy Häggvik och Hägersten

Läsårsdata

Vår mat

Fritidshem

Synpunkter & klagomålshantering

Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Utbildning AB