Mubarak förskolor

Vi erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år.En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!

Vid våra förskolor i Märsta, Bro, Hjulsta och Skarpnäck erbjuder vi en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i fokus och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad.

I våra förskolor stimuleras barnens utveckling av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, matematik och natur/miljö. Våra förskolor är en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklar sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta olikheter och att se det som en inspirationskälla.

Vi lotsar varsamt barn med utländsk bakgrund in i den svenska miljön samtidigt som vi värdesätter och respekterar deras kulturella ursprung. Vi tar till vara barnens naturliga lust och nyfikenhet till att utforska naturen i skolornas närhet och lära sig de grundläggande matematiska begreppen under lekfulla övningar.

Vi satsar speciellt på att hjälpa barnen att tidigt utveckla sina kunskaper i svenska samtidigt som vi strävar efter att barnen, som har ett annat modersmål än svenska, skall utveckla sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera både på svenska som sitt modersmål.

Mubarak Förskolor

Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp. De får både lära sig att göra sin röst hörd, men också att lyssna på och respektera andra.
Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser, kunskap men också som en manifestation av allas lika värde. Vi har speciell fokus på barnens språkutveckling, i första hand svenska men också hemspråket. Vi fokuserar dessutom på att med ett lustfyllt sätt i aktiviteter och lekar skapa förståelse för grundläggande matematiska begrepp.

 

Vi skapar trygghet genom tydliga vardagsrutiner och dokumenterar tillsammans med barnen lärprocessen genom anteckningar, bilder, foto etc. Vi ser alla barn som enskilda individer med individuella styrkor och förmågor men också med individuella behov. Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla barn. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt. Pedagogerna är hela tiden närvarande, ser och leker med barnen och är observanta på avvikelser, ändrad sinnesstämning etc. Sammanfattningsvis skapar vi i våra förskolor en plattform för att underlätta barnens övergång till grundskolans lågstadium i 6 års åldern men också för en vidare social utveckling.

Förskolan Nyckelpigan i Skarpnäck

Förskolan Nyckelpigan i Skarpnäck har fräscha lokaler och generösa utrymmen som inspirerar till lek och utveckling. Förskolan ligger centralt i Skarpnäck i ett modernt bostadshus med egen utegård och flera lekplatser i omedelbar närhet.

Förskolan Myran i Märsta

Förskolan Myran i Märsta ligger centralt placerad i Valstaområdet nära till bostadsområden och Valsta Centrum. Våra ändamålsenliga lokaler ligger i bilfritt område nära till skog och natur. På förskolan finns två avdelningar med en gemensam verksamhetsledare. Vi har plats för totalt 40 barn som vi delar in i två åldersgrupper 1-3 år respektive 3-5 år.

Förskolan Fjärilen i Bro

Förskolan Fjärilen ligger i trevliga och nyrenoverade lokaler på Fjärilstigen 4 i Bro, nära till naturområden och lätt att nå genom allmänna kommunikationer. Fjärilen erbjuder en lekfull och inspirerande förskola för barn 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i centrum och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad.

Förskolan Humlan i Hjulsta

Förskolan Humlan i Hjulsta ligger centralt placerad i bilfritt område nära till bostadsområden och Hjulsta Centrum.
<br />
<b>Notice</b>:  Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>366</b><br />
Array <br />
<b>Notice</b>:  Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>368</b><br />
Array
Copyright © 2020 Mubarak Utbildning AB